"TANTSIJAD NIED TAEVA SUAVAD, KUARDIMÄNGIJAD KATLAS KIEVAD."
(Kihnu vanasõna)
 
Reola kultuurimaja tantsurühmad otsustasid tähistada 29. aprillil rahvusvahelist tantsupäeva. Segarühma eestvedamisel kutsuti külla naisrühm ja rahvamuusikud Tormast, naisrühm Uhka Põltsa-
maalt, segarühm Taara- Upsijad Tartust ja segarühm Kavalik Kongutast. Kultuurimaja oli korraga tantsijaid, sõpru ja külalisi täis. Ühisel kontserdil tantsiti lustakaid tantse, mida nautisid nii esitajad kui pealtvaatajad. Naisrühmade tants "Targa rehealune" ja segarühmade tantsud "Külavalss/Jooksupolka" ja "Jüri- Mari" tulevad uuesti esitamisele 42. Europeadel Prantsusmaal Quimperis, kuhu segarühm Eesti delegatsiooni koosseisus sõidab.
Rahvatantsijad on lõbus rahvas ja oskab rõõmu tunda nii popp-, kantri- kui rahvamuusikast. Tantsu-
päeva (-õhtu) teine pool jätkus ansambli "Prii" kaasahaarava muusika saatel. Tantsupõrand ei jäänud ühegi loo ajal tühjaks. Lustisid nii neiud kui memmed, nii naised kui mehed. Memmed õpetasid toreda vana seltskonnatantsu ja Reine pani kogu saali kantri- line- tantse tantsima.
Mõnus õhtu edenes hiliste öötundideni ja tuledesäras kultuurimajast lahkuti soojade tänusõnade ning hoogsate tantsusammudega.

Lõpetuseks paar toredat vanasõna:
"KES SUVEL LAULAB, SEE TALVEL TANTSIB." (Tartu)
"KÜLL HEA LUGU LASEB ENNAST KAKS KORDA LAULDA." (Hellenurme)
"HEA INIMENE TULEB ISEGI, PAHA EI TULE PALUDESKI." (Väike- Maarja)
 
 
PILDID